[Phân tích sóng Elliott] Giá dầu vẫn đang giữ được mức 58.17, và kịch bản sóng tam giác đang hình thành.

Như đã thảo luận trong bài viết trước, mức 58.17 đang là điểm quan trọng đối với giá dầu. Việc giá dầu phá thủng mốc 58.17 sẽ dẫn tới kịch bản giảm giá mạnh.

Trong bài viết cập nhật hôm nay, tôi đang thấy mức 58.17 vẫn được giữ và kịch bản sóng tam giác (Triangle) đang hình thành như hình dưới.

Một lần nữa, mức 58.17 vẫn là mức giá quan trọng cần quan sát. Cả hai kịch bản tăng giá hoặc giảm giá tùy thuộc key price có được giữ hay không.

Xem chi tiết về mô hình sóng Elliot tại cuốn sách.

Trả lời