[Slide] Bức tranh cổ phiếu dầu khí 2019: Các cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi khi PVN đẩy mạnh các “siêu dự án” giai đoạn 2019-2024?

Cấu trúc ngành dầu khí được chia làm ba phần: Thượng Nguồn, Trung Nguồn và Hạ Nguồn.

Các cổ phiếu ở Thượng Nguồn tăng giá tốt nhất tính từ đầu năm 2019 tới nay. Đây là những cổ phiếu chạy sát diễn biến giá dầu. PVS, PVD và PVB là những cổ phiếu ở thượng nguồn tăng giá tốt nhất.

Ngành dầu khí Việt Nam đang đối diện với việc sản lượng sụt giảm do ít đầu tư vào thăm dò. Mục tiêu sắp tới là cần đẩy mạnh tiến độ các dự án dầu khí.

Sau đây là danh sách các dự án dầu khí trọng điểm 2019-2024.

Hình ảnh dự án Lô B-Ô môn

PVS, PVD, PVB và GAS sẽ được hưởng lợi từ dự án Lô B- Ô Môn

Dự án Cá Voi Xanh là nơi dễ gặp phải rủi ro chính trị vì nằm trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc. Chỉ có các đối tác từ Mỹ như Exxon Mobil mới dám triển khai thuận lợi chứ nếu các quốc gia vào e rằng hơi khó.

Song song với việc đẩy mạnh các dự án đầu tư trọng điểm, PVN sẽ tiến hành thoái vốn ở một số công ty chủ chốt. [Chú ý game thoái vốn]

Chính phủ sẽ có một số cơ chế chính sách hỗ trợ cho một số doanh nghiệp ngành dầu khí

Lợi nhuận của các công ty dầu khí ở thượng nguồn và trung nguồn như GAS, PVS, PVD và PXS. LƯU Ý, GAS CÓ KẾT QUẢ KINH DOANH SÁT VỚI GIÁ DẦU NHƯNG PVS VÀ PVD MỚI LÀ NHỮNG CỔ PHIẾU CHẠY SÁT GIÁ DẦU NHẤT. NÓI CÁCH KHÁC, GIÁ DẦU PHỤC HỒI, THÌ PVS VÀ PVD LÀ HAI CÔNG TY ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ KỲ VỌNG SẼ MANG LẠI NHIỀU CẢI THIỆN CHO HOẠT ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH ĐANG “BẾT BÁT”

CTCK Rồng Việt dự báo PVS sẽ có tăng trưởng doanh số 8% trong năm 2019 nhưng lợi nhuận sẽ tăng 30.2%. Chủ yếu lợi nhuận đến từ các liên doanh.

Trong khi đó, CTCK Rồng Việt dự báo PVD sẽ có tăng trưởng doanh số 8% nhưng lợi nhuận giảm 45% vì áp lực cạnh tranh giàn khoan trong khu vực vẫn còn lớn.

GHI CHÚ CỦA ADMIN: CÓ VẺ NHƯ ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH DẦU KHÍ KHÔNG CẦN QUAN TÂM NHIỀU VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH. CỨ CANH CÁC CON SÓNG GIÁ DẦU ĐỂ TRADING PVD VÀ PVS, HAI CỔ PHIẾU CHẠY SÁT GIÁ DẦU NHẤT.

Nguồn: CTCK Rồng Việt

Trả lời