Sử dụng đường trendline để giao dịch theo xu hướng

Có 3 chiến lược đơn giản để giao dịch theo xu hướng khi sử dụng đường trendline

  1. Giao dịch theo điểm phá vỡ (breakout). Hãy mua gần giá đóng cửa của cây nến đầu tiên có điểm phá vỡ hoặc ngày tiếp theo sau khi giá vượt qua giá đóng cửa của cây nến phá vỡ. Chiến lược này được sử dụng khi xu hướng tăng mạnh và chúng ta chỉ cần vẽ các trendline ngắn hạn nối các đỉnh kháng cự.
  2. Chiến lược đảo ngược xu hướng 1-2-3. Chiến lược này được áp dụng khi thị trường có một giai đoạn điều chỉnh trung hạn trong xu hướng tăng. Chúng ta nối đường trendline của các đỉnh trung hạn này và áp dụng điểm mua 1-2-3. Điểm 1 là khi giá phá vỡ đường trenline (lưu ý không mua ở đây). Điểm 2 là khi giá tạo đáy thấp hơn. Thực hiện mua tại điểm 3 khi giá tạo điểm phá vỡ đỉnh 1.
  3. Sử dụng đường trendline như công cụ trailing stop (dừng lỗ động). Sau một thời gian giá giữ được đường trendline, hãy take profit khi giá bắt đầu phá vỡ đường trendline.

Case study:

Chiến lược 1: Mua theo điểm phá vỡ đường trendline ngắn hạn. Ví dụ như HBC vào tháng 6/2016 và tháng 12/2016

Chiến lược 2: Mua theo điểm phá vỡ 1-2-3. Đây là trường hợp của DXG vào tháng 3/2017

Trả lời