[Twitter] Phù thủy Mark Minervini không tin rằng có suy thoái, thị trường điều chỉnh là cơ hội tìm mã mạnh để mua

Trên twitter, phù thủy Mark Minervini đăng dòng tweet cho rằng các chỉ báo tâm lý thị trường hiện đang ở mức quá nóng và các chỉ số chứng khoán Mỹ cần hạ nhiệt. Mức độ điều chỉnh của S&P500 được dự đoán là 5%-8%. Trader nên tập trung tìm kiếm các mã cổ phiếu mạnh để mua, chủ yếu là small cap và midcap.

Để tìm hiểu cách chọn cổ phiếu của Mark, vui lòng đọc cuốn sách

Trả lời