Ngày 17.5.2019, VCR hình thành mẫu hình chiếc cốc

Cổ phiếu này thì không bàn về cơ bản, chỉ có chart thôi.

+ Có đợt tăng giá 181% trước đó, từ nền giá dốc lên (ascending base).

+ THời gian hình thành cốc là 7 tuần.

+ Độ sâu chiếc cốc là 30%.

+ cổ phiếu tạo đáy trước thị trường chung, vào ngày 18.4.2019, trong khi VN-Index là 6.5.2019.

+ ngày 17/5/2019, VCR tạo điểm phá vỡ vượt qua đỉnh chiếc cốc (không có tay cầm) với khối lượng tăng đột biến, gấp 2.5 lần so với thanh khoản bình quân 50 phiên.

+ Đây là nền giá số 2 nên vẫn còn mua đươc.

+ Điểm pivot là 16, Stoploss 7% kể từ giá mua.

Trả lời