Đồ thị giá của bộ ba PVS, ACB, VCG-VCR trên sàn Hà Nội ra sao?

Trên sàn Hose thì lắm trụ nhưng phân tích Hà Nội (HNX-Index) chỉ tập trung vào 3 mã cổ phiếu dẫn dắt ACB, PVS và VCG (giờ thì nó phải nghía cả VCR).

  1. PVS có thể xem lại ở đây. Cổ phiếu này đang có Nền Giá Phẳng (Flat Base)/

2. ACB đang ở giai đoạn cuối của sóng tam giác (triangle)

3. VCG. Đang hình thành nền giá phẳng (flat base) chồng ngay trên CHiếc Cốc-Tay Cầm.

Còn VCR thì xem ở đây

Trả lời