[Nhật báo IBD] Phù thủy chứng khoán Mark Minervini chia sẻ chiến lược chọn cổ phiếu để tìm kiếm tỷ suất sinh lợi siêu hạng

Tuần này, trong postcast “Investing with IBD”, nhà đầu tư tăng trưởng thành công Mark Minervini chia sẻ quan điểm về thị trường hiện tai, cách xác định quy mô vị thế giao dịch và chiến lược chọn cổ phiếu của ông. Hiện Mark Minervini đang theo dõi các cổ phiếu như Qualcmm (QCOM), T-Mobile (TMSU), I3 Verticals (IIIV), DMC Global (BOOM) và Biospecifics Technologie (BSTC). Mặc dù ông luôn quan sát cách chọn cổ phiếu theo phong cách IBD của William O’Neil nhưng ông cũng có phương pháp giao dịch riêng để tạo nên tỷ suất sinh lợi vượt trội (alpha).

Bối Cảnh Thị Trường Hiện tại (Giảm là cơ hội mua vào)

Dựa trên kiểu phục hồi chữ V sau đợt bán tháo cuối năm 2018, thì đợt điều chỉnh (pullback) hiện nay không gây ngạc nhiên đối với Mark Minervini. Chỉ số Nasdaq hiện nay đã thiết lập đỉnh cao mới. Tuy nhiên, hiện nay số lượng cổ phiếu nằm trên đường trung bình di động 200 ngày đang ít hơn 50%, do đó Mark cho rằng đang có “tín hiệu xấu trong ngắn hạn”.

Tuy nhiên, Minervini tin rằng bối cảnh hiện nay là tín hiệu tốt để một số cổ phiếu “Tăng giá mạnh mẽ hơn” trong dài hạn. Đợt điều chỉnh hiện nay giúp một số cổ phiếu thiết lập nền giá tốt, và “là cơ hội mua tốt nhất”.

Cách Xác Định Quy Mô Vị THế Giao DỊch.

Mark đưa ra một số hướng dẫn để xác định quy mô vị thế giao dịch. Ông cho rằng nhà đâu tư không nên có quá 8-12 vị thế giao dịch, có thể 12-15 đối với tài khoản rất lớn. Nếu bạn đa dạng hóa quá rộng, bạn sẽ không có được thành tích giao dịch siêu hạng. Một cổ phiếu có tỷ trọng tối đa 25% trong danh mục của ông.

Cách Chọn Các Cổ Phiếu Để Tìm Kiếm Tỷ Suất SInh Lợi Vượt Trội (Alpha).

Mặc dù ông vẫn quan sát cách chọn cổ phiếu kiểu IBD của William O’Neil, nhưng ông không phải lúc nào cũng sử dụng bối cảnh thị trường chung để làm hướng dẫn mua và bán cổ phiếu. “Bạn không cần thiết phải có một chỉ số thị trường tăng giá mạnh để giúp các cổ phiếu tăng giá. Đôi khi, xảy ra điều ngược lại .”- Mark nói.

Để tạo ra tỷ suất sinh lợi vượt trội, bạn phải tìm các cổ phiếu ít có tương quan với thị trường chung. Đôi khi giai đoạn thành công nhất của ông lại là khi thị trường đang đi ngang. Tôi thậm chí có thể nắm giữ tiền mặt khi thị trường tăng lên nếu không tìm thấy bất cứ cơ hội mua nào”

Một số cổ phiếu hiện nay đang lọt vào danh sách theo dõi của Mark như sau

Qualcomm Stock

T-Mobile Stock

Đang ở vùng mua với mẫu hình nền giá phẳng (flat base).

I3 Verticals Stock

DMC Global Stock

Biospecifics Stock

Trả lời