May mắn chỉ đến với những ai có chuẩn bị. Sẵn sàng tìm kiếm các leader khi “Gió Đông” nổi lên!

William O’Neil nói: “May mắn chỉ đến với những ai có sự chuẩn bị. Nếu bạn không tìm kiếm các cổ phiếu dẫn dắt ngay khi thị trường chung đang điều chỉnh. Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội khi thị trường tăng giá mới xuất hiện.”

Đây cũng chính là trích dẫn ưa thích mà tôi thường sử dụng từ phù thủy chứng khoán Mark Minervini.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'P "HON 90% SIEU cố PHIEU SÓM THOAT RA KHOI NEN GIA VÀ THIET LAP DINH CAO MÓI KHI THI TRUÒNG CHUNG VAN CON ĐANG DIEU CHINH. MAU CHOT LÀ BAN PHAI THUONG XUYÊN NGHIEN CUU VÀ LAP KE HOACH GIAO DICH KHI TH! TRUÒNG CHUNG ĐANG GIAM GIÁ. Đó LÀ CACH BẠN TÌM KIEM LOI NHUAN TRONG THI TRUÒNG GIA TIEP THEO."- MARK MINERVINI. www.elibook.vn'

Vì vậy, hãy thức dậy sớm. Rèn luyện thể lực để có trí tuệ minh mẫn và bắt đầu tìm kiếm các dấu hiệu của cổ phiếu dẫn dắt.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, chạng vạng, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

Tôi thường kiểm tra các cổ phiếu dẫn dắt bằng cách chạy Bộ Lọc đã được lập trình sẵn. Nguyên tắc rất cơ bản. HÃY TÌM CÁC CỔ PHIẾU MẠNH HƠN THỊ TRƯỜNG CHUNG + CÓ NHỮNG PHIÊN TĂNG GIÁ ĐI KÈM ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG + CÁC ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG THIẾT LẬP NÊN HÌNH MẪU XU HƯỚNG.

Bộ lọc sẽ giúp tôi thu hẹp các đối tượng tìm kiếm, nhanh chóng kiểm tra một số mã cổ phiếu ấn tượng. Sau đó, kiểm tra lại đồ thị giá.

Ví dụ, TPB đang thiết lập nền giá phẳng (flat base) ngay trên chiếc cốc (Cup).

SAB ngay thì đã có điểm breakout từ Nền Giá Phẳng (Flat base)

Và còn nhiều cổ phiếu khác đang được tôi đẩy vào Danh Sách Theo Dõi. Còn bạn, bạn đã làm bài tập của mình chưa?

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

One thought on “May mắn chỉ đến với những ai có chuẩn bị. Sẵn sàng tìm kiếm các leader khi “Gió Đông” nổi lên!

Trả lời