VEA đang hình thành nền giá phẳng (Flat base)

Cổ phiếu VEA có điểm pivot 54.8 theo mẫu hình nền giá phẳng. Tuy nhiên, chúng tôi có điểm mua sớm hơn tại 51.7 theo tín hiệu gọi là bounce (nảy).

Cổ phiếu VEA đang được PYN tiếp tục tăng tỷ trọng trong tháng 5

Hãy nhớ rằng, nếu bạn trading giống hệt O’Neil, bạn rất dễ bị sập bẫy. CHúng tôi đi theo chiến lược của O’Neil nhưng cách tân lại.

Trả lời