[Phân tích sóng Elliott] Giá dầu có Zigzag trong kênh giá

Zigzag trong kênh giá là mẫu hình tôi yêu thích sử dụng và giá dầu đang có mẫu hình này. Tôi đặt lệnh sell dầu với kỳ vọng tiếp tục giảm giá. Giá dầu hiện đang giảm sau cuộc họp của FED.

Xem hướng dẫn giao dịch theo sóng Zigzag tại Chương 2

[Update ngày 2/8/2019] Sau khi Tổng Thống Donald Trump áp tiếp 10% thuế cho 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, giá dầu rơi 7.9%, lớn nhất trong 4 năm. Tôi tiến hành chốt lãi.

Trả lời