MSH: Điểm mua theo mô hình VCP.

Chỉ xem hình thôi nhé. Admin ko gõ được nhiều chữ đâu. MSH đã có phiên breakout từ mô hình VCP của phù thủy Mark Minervini.

Tìm hiểu mô hình VCP ở đây

Trả lời