[Nhật báo IBD] Chính thức bật đèn đỏ sau khi Dow Jones mất gần 1,000 điểm

Sau 3 phiên bật đèn vàng, Nhật báo IBD chính thức bật đèn đỏ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MUA MỚI. THỰC HIỆN PHÒNG THỦ. CẮT LỖ TRONG VÒNG 7-8%, CHỐT LÃI KHI GIÁ PHÁ THỦNG MA50 NGÀY.

Trả lời