BCM: Cô gái bình dương đẹp rạng ngời giữa tâm bão

Nửa tháng sau ngày Offline ngày 20/7/2019, bạn đọc có thể đánh giá rõ hơn về hiệu quả của việc chọn cổ phiếu theo phong cách phù thủy Mark Minervini và CANSLIM.

Một số hình ảnh tại buổi offline

Trong hình ảnh có thể có: Truong Minh Huy
Trong hình ảnh có thể có: Truong Minh Huy
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi

Chúng tôi đã sử dụng sóng ngành BĐS KCN để chọn cổ phiếu BCM

Và đây là thành quả ngày hôm nay, BCM mạnh bất chấp thị trường

Để biết cách chọn cổ phiếu theo CANSLIM và Mark, vui lòng đọc bộ sách sau

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

Trả lời