Các phù thủy chứng khoán đặt cược rủi ro như thế nào cho mỗi giao dịch?

Thông thường, ông đặt cược rủi ro bao nhiêu trong mỗi giao dịch?

Minervini: Thường trong khoảng từ 1.25% – 2.50% tổng vốn. Ví dụ, nếu tôi có một vị thế chiếm tỷ trọng 25% danh mục với mức dừng lỗ 5%, có nghĩa tôi đang đặt cược rủi ro bằng 1.25% tổng vốn.

Ryan: Thông thường, tôi đặt cược rủi ro nhiều nhất là 1% tổng vốn cho mỗi lượt giao dịch. Tôi chia tổng vốn thành 10 vị thế, hay tỷ trọng 10% cho lần mua đầu tiên ở một vị thế. Nếu tối đa mỗi giao dịch tôi chấp nhận lỗ 8% thì thực ra tôi mất ít hơn 1% tổng vốn. Trong hầu hết các trường hợp, tôi thường cắt lỗ trước giới hạn 8%.

Zanger: Tôi đặt các điểm dừng lỗ khá chặt, vì thế rủi ro cho mỗi lượt giao dịch của tôi bằng 2% -3% tổng vốn cho mỗi vị thế. Tất nhiên, trừ những trường hợp cổ phiếu có khoảng trống giảm giá lớn khi gặp tin xấu, mà điều này đã xảy ra nhiều lần trong sự nghiệp của tôi. Trong trường hợp này, tôi có thể mất 10%-15% tổng vốn ở mỗi vị thế hoặc nhiều hơn khi nắm giữ qua đêm.

Trong một thị trường điển hình, mỗi vị thế của tôi chỉ chiếm tỷ trọng tối đa là 10% danh mục. Với tỷ lệ này, trong mỗi giao dịch, tôi chỉ đặt cược một phần nhỏ của 1% tổng vốn (khoảng 20 đến 30 điểm cơ bản, tức 0.20% – 0.30%). Trong những dịp hiếm hoi, nếu một cổ phiếu có báo cáo kết quả kinh doanh cực tốt và khối lượng giao dịch đột biến tại điểm phá vỡ, tôi có thể tăng tỷ trọng của vị thế này lên tới 25%.

Ritchie II: Tôi giảm rủi ro trung bình cho mỗi lượt giao dịch của mình xuống trong suốt vài năm qua, nhưng trung bình, một vị thế khi mới bắt đầu mở sẽ có mức rủi ro khoảng 50 điểm cơ bản (tức 0.50%), và sau đó tôi tăng dần lên khi cổ phiếu tăng giá (scale up).

Trả lời