[Phân tích sóng Elliott] USD khả năng sẽ sớm tạo đáy và tăng giá trở lại.

Sau đây là kịch bản sóng Elliott mà tôi đang nghĩ tới. USD Index tăng trở lại theo sóng 5 để hoàn tất sóng chéo ở sóng (C).

Sau đây là cấu trúc sóng của EUR/USD. Khả năng EUR/USD sẽ test lại đáy 5 một lần nữa trước khi tăng.

Trả lời