[Phân tích sóng Elliott] Vàng có sóng tam giác, kỳ vọng tiếp tục “bay cao”. Nhưng cẩn trọng!

Trên đồ thị H1, tôi thấy giá vàng đang hình thành sóng tam giác ở sóng iv (vòng tròn). Sóng tam giác là một trong những công cụ giao dịch yêu thích của các môn đệ elliott.

Nhưng hãy cẩn trọng! Về mục tiêu giá, lý tưởng nhất là sóng B (vòng tròn) sẽ thoái lùi 61.8% so với sóng A (vòng tròn). Nghĩa là mục tiêu giá cao nhất là $1591 +/ – $4 . Nhưng giá vàng không cần thiết phải đạt được toàn bộ mục tiêu giá này . Chỉ báo tâm lý đang ở mức cao kỷ lục giống đỉnh tháng 7/2016. Trong ngắn hạn giá vàng có thể chạm tới 1510 và kết thúc ở đây.

Trả lời