Trading: Kỳ vọng và thực tế.

Quan sát của tôi qua nhiều năm cho thấy có sự khác biệt trong kỳ vọng giao dịch và thực tế giữa “cừu non” và các nhà giao dịch lão luyện. Sau đây là một số điểm khác biệt do nhà giao dịch nổi tiếng Peter Bandt đề cập:

Những điều cừu non nghĩ tới:

 • Tỷ lệ giao dịch chiến thắng 60%, 70% hoặc 80% có thể đạt được một cách liên tục.
 • Tỷ lệ giao dịch chiến thắng cho một số lượng giao dịch lớn có thể áp dụng bằng với bất kỳ số lượng các giao dịch nhỏ nào.
 • Đặt cược rủi ro 5%-10% cho mỗi lần giao dịch là hợp lý để tạo ra lợi nhuận tối đa.
 • Luôn tự tin biết được thị trường sẽ đi về đâu.
 • Tỷ suất sinh lợi hàng năm có thể là 50% hoặc thậm chí 100% nếu tuân theo hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư thành công.
 • Giao dịch trong ngày là cách tốt đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
 • Bí mật của giao dịch thành công là nhận diện mã chuẩn xác.

Sau đây là thực tế về hoạt động giao dịch:

 • Thị trường tài chính là cuộc chơi tàn khốc, chỉ sau chiến tranh.
 • Cần phải có 3-5 năm để một cừu non biết được mình nên giao dịch như thế nào và trở nên có lợi nhuận.
 • Tỷ lệ chiến thắng 50% là hoang đường đối với một nhà giao dịch theo sau xu hướng.
 • Ngay cả với tỷ lệ chiến thắng 50%, và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 1:1, tài khoản của bạn sẽ trải qua các đợt drawdown trên 30% nếu như đăt cược rủi ro cho mỗi lần giao dịch là trên 5% tài khoản. Thậm chí rủi ro cháy tài khoản ROR sẽ lên tới 50%.
 • Nhà giao dịch không cần phải biết thị trường sẽ đi về đâu. Họ chỉ kiểm soát chính họ.
 • Mặc dù giao dịch trong ngày là một phương pháp có thể sinh lợi, nhưng nó không phù hợp với các nhà giao dịch mới vào thị trường. Các nhà giao dịch nghiệp dư có thể rơi vào trường hợp giao dịch quá mức, thiếu kiểm soát.
Kết quả hình ảnh cho trading reality and expectation
 • Bí mật của giao dịch thành công không hoàn toàn nằm ở chọn mã tốt, mà đó là kiểm soát cảm xúc.

Nguồn: Được chỉnh sửa từ Peter Brandt Blog

Trả lời