Các phù thủy nắm giữ cổ phiếu chiến thắng và cổ phiếu thua lỗ trong bao lâu?

Khung thời gian giao dịch của ông là gì? Ông sẽ nắm giữ một cổ phiếu có đà tăng trưởng trong bao lâu?

Minervini: Trung bình, thời gian nắm giữ cổ phiếu chiến thắng lâu hơn 2-3 lần so với thời gian nắm giữ cổ phiếu thua lỗ. Tôi có thể nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng từ 2-3 quý nhưng hiếm khi nắm giữ đến một năm. Sóng tăng giá mạnh nhất trong một chu kỳ tăng giá của cổ phiếu thường diễn ra trong vòng 12- 24 tháng. Nếu bạn định thời điểm giao dịch chính xác, bạn có thể thu được một khoãn lãi lớn trong thời gian ngắn. Tôi đang tìm cách nhanh chóng lãi kép số tiền của mình, vì thế tôi đang tiến tới giao dịch theo dao động (swing-trade) và hiếm khi nắm giữ cổ phiếu xuyên suốt một đợt điều chỉnh lớn.

Ryan: Tôi nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng từ vài tuần đến vài tháng. Những cổ phiếu tốt nhất của tôi là những cổ phiếu có lợi nhuận ngay lập tức, và những khoản lãi lớn nhất là những cổ phiếu tôi nắm giữ lâu nhất. Tôi muốn nắm giữ những cổ phiếu chiến thắng lâu nhất có thể. Tôi không giao dịch hằng ngày. Tôi đầu tư tốt hơn nhiều khi mua và nắm giữ cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng đẹp. Chu kỳ thời gian tôi nắm giữ có thể là vài tuần, vài tháng hoặc lâu hơn một năm. Trong bối cảnh thị trường hiện nay, tôi thường nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tôi không bao giờ bị khóa cứng trong một chu kỳ thời gian nào cả. Nếu một cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ ngay sau ngày tôi mua, tôi sẽ lập tức bán nó.

Zanger: Thời gian nắm giữ thường được quyết định bởi độ mạnh của thị trường chung và thị trường bò tót chỉ mới bắt đầu hay đang ở giai đoạn cuối. Tôi thường nắm giữ các cổ phiếu chiến thắng không quá 90 ngày trong một thị trường tăng giá mạnh. Thông thường, tôi nắm giữ cổ phiếu chiến thắng trong khoảng thời gian ngắn hơn. Các cổ phiếu thua lỗ tôi thường chỉ nắm giữ trong 1 ngày hoặc tối đa 2 ngày.

Ritchie II: Thời gian nắm giữ trung bình khác nhau tuỳ mỗi giao dịch. Nhưng trong suốt 5 năm qua, thời gian nắm giữ trung bình của tôi ở các giao dịch thua lỗ chỉ 2-3 ngày, thời gian nắm giữ trung bình ở các giao dịch thắng lợi là từ 8-9 ngày giao dịch. Tôi luôn loại bỏ các giao dịch thua lỗ rất nhanh, nhưng tôi hiếm khi chốt lãi theo cách tương tự. Đối với tôi, mọi giao dịch đều bắt đầu như một giao dịch ngắn hạn. Sau đó, tôi sẽ xem xét việc nắm giữ vị thế này trong bao lâu, dựa trên hành động giá và dựa trên việc tôi thích tình huống này đến thế nào. Nếu một cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ mạnh, tôi có khuynh hướng cố gắng nắm giữ cổ lâu hơn để bắt sóng lớn, bởi những siêu cổ phiếu thường khiến tôi có lãi ngay lập tức.

Trả lời