[Góc nhà đầu tư IBD] Làm thế nào để đếm nền giá các cổ phiếu tăng trưởng?

Là một nhà đầu tư tăng trưởng, bạn có biến làm thế nào để đếm nền giá ở các cổ phiếu tăng trưởng? Bạn có nhận ra khi nào một siêu cổ phiếu đang reset lại nền giá? Nếu không, hãy xem đây như là một bài ví dụ cần xem xé.

Các cổ phiếu dẫn dắt thường hình thành và thiết lập điểm phá vỡ từ nhiều nền giá trong quá trình tăng giá mạnh mẽ. Việc theo dõi các nền giá là cực kỳ quan trọng vì nó giúp bạn hiểu rõ cổ phiếu này còn năng lượng để đi lên hay không.

Nền giá đầu tiên (Initial bases) có thể hình thành sau IPO, sau giai đoạn thị trường chung giảm giá (market correction).

Điều quan trọng cần lưu ý, các nền giá hình thành dưới $10, hoặc xảy ra trước khi lợi nhuận của doanh nghiệp có mức tăng mạnh, đừng đếm đó là nền giá đầu tiên.

Có một số loại nền giá khác nhau trước khi có điểm phá vỡ. Nhưng chúng có một số đặc điểm chung. Một là yều cầu mức tăng giá ít nhất 30% trước khi bắt đầu hình thành nền giá. Nền giá thứ hai hoặc các nền giá sau yêu cầu mức tăng tối thiểu 20% trước khi hình thành mẫu hình.

Đợt tăng giá trước nền giá đầu tiên có thể bắt đầu từ đáy của một đợt điều chỉnh trước đó. Đối với các nền giá thứ hai và sau đó, hãy đo lường đoạn tăng giá từ điểm mua pivot từ nền giá trước đó.

Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự sẽ thường hình thành các cơ hội mua bổ sung khi chúng di chuyển giữa các nền giá. Đó là mẫu hình ba tuần giá đóng cửa thắt chặt hoặc giá kéo ngược về đường trung bình di động 50 ngày (hoặc 10 tuần). Điều này không ảnh hưởng gì đến việc tính toán mức tăng giá giữa các nền giá.

LÀM THẾ NÀO ĐẾM NỀN GIÁ Ở CÁC CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG: KHI HAI NỀN BIẾN THÀNH MỘT NỀN.

Thỉnh thoảng các cổ phiếu tăng trưởng không có đủ mức tăng 20% giữa các nền. Trong trường hợp này, chúng có thể hình thành cái gọi là Nền Giá Chồng Trên Nền Giá. Toàn bộ trở thành một nền giá duy nhất.

Nếu một cổ phiếu đạt tới nền giá thứ ba có rủi ro cao bắt đầu yếu sức Thống kê của IBD cho thấy các điểm phá vỡ từ nền giá thứ ba có tỷ lệ thành công khoảng 67%. Các điểm phá vỡ từ nền giá thứ tư có tỷ lệ thất bại lên đến 80%.

Thỉnh thoảng, một số cổ phiếu hình thành giai đoạn ổn định sau nền giá thứ ba và nền giá thứ tư.

Khi một cổ phiếu phá thủng điểm đáy thấp nhất của nền giá trước đó, và sau đó hồi phục trở lại. Khi xảy ra cú móc này, chúng ta tiến hành RESET LẠI VIỆC ĐẾM NỀN GIÁ.

VÍ DỤ CỔ PHIẾU BOOKING HOLDING (BKNG)

BKNG trước đây có tên là Priceline Group. Ví dụ này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều bài học hữu ích từ đợt tăng giá từ đáy năm 2009. Cổ phiếu của hàng đăng kí vé du lịch trực tuyến này giảm 69% từ đỉnh 144.34 trong cuộc suy thoái năm 2008. Theo quy tắc chung, thị trường con gấu sẽ khiến các nền giá được RESET.

Cổ phiếu này tạo đáy vào tháng 10/2008, hồi phục mạnh trong nửa đầu năm 2009, sau khi thị trường chung có ngày bùng nổ theo đà vào tháng 3. Cổ phiếu này hình thành tay cầm trong 6 tuần (xem điểm số 1)- tháng 7/2009. Đây là điểm phá vỡ đầu tiên.

Cổ phiếu này tăng 94% từ điểm mua 119.24, sau đó tiếp tục thiết lập chiếc cốc thứ hai trong 9 tuần vào tháng 1 và tháng 2 năm 2010.

CÁC CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG THƯỜNG LÀM ĐIỀU NÀY ĐỂ RESET LẠI VIỆC ĐẾM NỀN GIÁ.

Sau khi tăng 18% trong tháng 5, cổ phiếu này giảm 37% và phá thủng của đáy nền giá trước đó (xem điểm số 3). Điều này sẽ reset lại việc đếm nền giá.

Cổ phiếu thiết lập tay cầm hẹp tại điểm mua 234.55 (xem điểm số 4). Điểm này trở thành nền giá đầu tiên. Sau đó, Booking thông báo báo cáo tài chính tích cực với mức tăng trưởng EPS là 53% và doanh thu tăng 27%.

Đến tháng 5/2011, cổ phiếu này tăng 139% từ điểm mua hợp lý này.

Bài viết được đăng tải bởi Nhật Báo IBD

Trả lời