Mô hình sóng Elliott đang chỉ “bão về”

Trên đồ thị ngày, mô hình sóng Elliott của SP500 đang lặp lại cấu trúc như giữa tháng 10/2018. Đây được gọi là tính chất fractal của sóng Elliott. Sóng E dự kiến sẽ đẩy thị trường giảm sâu. Trước mắt là phá thủng đáy 2,700 cua tháng 6.2019.

Trong ngắn hạn. Cấu trúc đợt hồi phục tháng 8 có thể đang có dạng tam giác (Triangle).

Xem hướng dẫn giao dịch theo sóng tam giác ở cuốn sách

Trả lời