Học cách Swing Trade cùng Nhật Báo IBD: Chiến lược giá cổ phiếu bật tăng từ MA50 ngày.

Cổ phiếu Kittisk được xem là nơi an toàn như vàng khi nhà đầu tư nhận thấy các bất ổn của TTCK như chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đường cong lợi suất nghịch đảo. Trên TTCK Mỹ, cổ phiếu Kirkland Lake Gold (mã KL) được xem như là công cụ bảo vệ nhà đầu tư khi độ biến động thị trường tăng lên. Cổ phiếu này có 14 quý liên tiếp với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nhất 25%, trong đó một nửa số quý có tốc độ tăng trưởng ba con số. Tăng trưởng doanh số cũng tương tự.

Giá Bật Tăng từ Đường MA50 Ngày.

Nhật Báo IBD áp dụng chiến lược SwingTrader vào ngày 19/8 khi nó có tín hiệu điển hình là giá bật nảy từ đường MA50 ngày (điểm số 1). Spread rộng khi khoảng cách từ đỉnh cao nhất trong ngày đến đáy thấp nhất trong ngày là cao nhất, và là cây nên outside so với đỉnh,đáy của khung giá ngày hôm trước. Điểm vào lệnh mua là 44.89, khi giá vượt qua đỉnh của ngày hôm trước.

Điểm đặt lệnh dừng lỗ hơi lớn hơn mức thông thường 3% của chúng tôi khi sử dụng đáy của cây nến ngày 19/8. Với stoploss rộng hơn, bạn phải giảm rủi ro bằng cách giao dịch với quy mô vị thế nhỏ hơn.

KL tăng giá và đóng của tuần vượt ngoài mục tiêu lợi nhuận ban đầu 5% của chúng tôi (điểm số 2). Chúng tôi chốt một nửa vị thế và nâng lệnh stoploss lên mức lãi 1% cho số cổ phiếu còn lại.

Bán Hay Giữ?

Mục tiêu 10% đã đạt được vài ngày sau đó tại điểm số 3. Chúng tôi thường sử dụng cơ hội này để bán khi giá đang tăng. Nhưng vì chúng tôi thấy cổ phiếu này quá tiềm năng nên quyết định giữ lại không bán. Sự bất ổn trên thị trường chứng khoán là cơ hội để vàng và cổ phiếu KL tiếp tucjt ăng.

Nhưng thật không may, KL bất ngờ suy yếu và đóng cửa dưới đường MA5 ngày tại điểm số 5. Chúng tôi vì thế phải chốt lãi luôn số cổ phiếu còn lại.

Trả lời