Mục tiêu lãi/lỗ kỳ vọng khi giao dịch theo Swing Trade

Khi nào nên bán chốt lãi và cắt lỗ? Theo quy tắc của Nhật Báo IBD, được đánh giá bởi AAII (Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Cá Nhân Hoa Kỳ) là chiến lược đầu tư thành công nhất trong số 40 chiến lược đầu tư được kiểm định, thì quy tắc chốt lãi tốt nhất là 20%-25% trong khi cắt lỗ ở vùng 7%-8%.

Những con số trên không phải xuất phát từ hư không. Nghiên cứu của IBD ở các siêu cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên thị trường chứng khoán cho thấy, sau khi nó tạo điểm phá vỡ từ nền giá tốt, thì mức tăng giá 20%-25% hoăc cao hơn, thường là thời điểm lý tưởng nhất để chốt lãi. Tại sao? Đó là vì các cổ phiếu này cần phải có được nghỉ ngơi, tiêu hóa lực cung trước khi tăng giá trở lại. Giá có thể kéo về đường trung bình di động MA50 ngày, hoặc xây một nền giá mới,

Nghiên cứu của IBD cũng chỉ ra rằng, các siêu cổ phiếu đang thiết lập sóng tăng giá mạnh không rớt nhiều hơn 7%-8% so với điểm pivot sau khi xuất hiện điểm phá vỡ.

Dựa trên các nghiên cứu chi tiết này, bạn nên thiết lập tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt nhất là 3:1.

Điều này có nghĩa bạn được phép gặp phải ba giao dịch thua lỗ cho mỗi giao dịch lãi mà không bị tổn thương. Nếu bạn có thể cải thiện kỹ năng chọn cổ phiếu, hoặc trở nên kỷ luật hơn trong việc định thời điểm giao dịch để chỉ đầu tư vào những thời điểm chuẩn bị có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất, bạn sẽ có được thành quả giao dịch tuyệt vời, thậm chí ngay cả khi có nhiều giao dịch thua lỗ hơn so với giao dịch lãi.

Ngoài ra, bạn có thể biết đến quy tắc chốt lãi 8 tuần, để cải thiện kỹ năng chốt lãi.

Mục tiêu chốt lãi theo Swing Trade

Khi thị trường biến động khó lường (choppy market), bạn rất khó tìm thấy các cổ phiếu có mức tăng 20%-25%. Thay vào đó, bạn được xem là may mắn nếu như có được mức lãi 10%, 12%, hoặc 15%. Khi thị trường khó khăn, bạn hãy nên điều chỉnh lợi nhuận mục tiêu.

Khi mục tiêu lợi nhuận hạ xuống, để giữ tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 3:1, bạn cũng phải thu hẹp điểm dừng lỗ hay rủi ro. Ví dụ, nếu bạn chốt lãi ở vùng 10%-15%, thì hãy nên cắt lỗ ở 3%-5%. Trong phương pháp Swing Trade của Nhật Báo IBD, thì cặp lợi nhuận 10% và rủi ro 3% thường được sử dụng.

Khung thời gian đầu tư của bạn cũng cần thay đổi cho phù hợp. Các vùng củng cố trong kiểu đánh Swing có thời gian ngắn hơn so với thời gian hình thành nền giá (từ 5-8 tuần trở lên), do đó bạn hãy nên sử dụng các đường trung bình di động ngắn hơn. Nhật Báo IBD sử dụng MA5 ngày, MA10 ngày bên cạnh các đường trung bình di động 50 ngày.

Nguồn: Nhật Báo IBD

Trả lời