Cách tìm điểm mua sớm ở các cổ phiếu tăng trưởng

Trong phương pháp của CANSLIM của William O’Neil, chúng ta được chỉ cách mua các cổ phiếu tăng trưởng bằng các mô hình kinh điển: Chiếc cốc-tay cầm (cup and handle); Nền Giá Phẳng (Flat Base); Hai Đáy (W)…Tuy nhiên, có một cái bẫy! Khi một phương pháp được sử dụng quá phổ biến, và nhiều nhà đầu tư mua tại cùng một điểm giống nhau, đó chính là miếng mồi ngon cho các Cá Mập. Trên thị trường tài chính, bạn nhất định phải chọn lối đi riêng chứ không được phép đi chung. Mark Twain có nói: “Bất cứ khi nào bạn thấy mình đang đi cùng đám đông, hãy dừng lại và suy nghĩ”.

Vì thế, ngày nay các môn đệ của trường phái CANSLIM phải tìm cách tạo ra các phương pháp giao dich cá nhân. Trong bài viết ngày hôm nay, tôi giới thiệu một cách thức đơn giản để chọn điểm mua sớm ở các cổ phiếu tăng trưởng.

Trường Hợp của Applied Material (mã AMAT)

AMAT là công ty trong ngành công nghệ bán dẫn có nền tảng cơ bản tốt. Cổ phiếu AMAT tăng mạnh trong năm 2016 đến năm 2017 khi công ty có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm là 41% đến 158% và tăng trưởng doanh số từ 20% đến 45%.

Đồ thị bên dưới cho thấy AMAT có mô hình chiếc cốc-tay cầm lớn với điểm mua tại giá 26. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng công cụ đơn giản là đường xu hướng (trendline) nối các đỉnh. Việc giá phá vỡ đường trendline vào tháng 2/2016 tại giá 19.51 mang tới điểm mua sớm. Đường trendlien có thể được vẽ trên đồ thị ngày hoặc tuần. Được trendline tốt nhất khi được vẽ nối từ các đỉnh cao nhất trên đồ thị ngày hoặc đồ thị tuần.

Ví dụ về FPT:

FPT là một cổ phiếu tăng trưởng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Việc tiến hành loại bỏ mảng bán lẻ có biên lợi nhuận thấp và tập trung vào lĩnh vực công nghệ có biên loại nhuận cao, cũng như chuyển đổi số đang khiến công ty tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngày 25/6/2019, chúng tôi kêu gọi mua FPT khi cổ phiếu có điểm breakout mô hình chiếc cốc-tay cầm

Nhưng chúng tôi còn phát hiện rất nhiều điểm mua sớm của FPT trước khi mô hình chiếc cốc-tay cầm bị lộ. Đơn giản bằng cách sử dụng đường trendline, FPT có điểm mua sớm tại giá 38 vào đầu tháng 2/2019.

Sau đó là 42 tại điểm breakout của mô hình VCP (Độ Biến Động Thu Hẹp) của phù thủy Mark Minervini.

Tại khóa học Trend Trader, chúng tôi còn phát triển hàng loạt công cụ mua sớm khác đối với các cổ phiếu tăng trưởng.

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

One thought on “Cách tìm điểm mua sớm ở các cổ phiếu tăng trưởng

  1. Pingback: Cách chọn điểm mua sớm - Elibook.vn - Tri thức đầu tư

Trả lời