Hướng dẫn ứng dụng đếm số ngày phân phối trong việc xác định đỉnh của VN-Index vào ngày 13/11/2019

Nếu như ngày bùng nổ theo đà là phương pháp giúp William O’Neil nhận diện đáy thị trường, thì số ngày phân phối (Distribution Days) là công cụ để nhận diện đỉnh. Bạn đọc có thể tham khảo các bài viết dưới và cuốn sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán của William O’Neil để rõ hơn về Số Ngày Phân Phối.

Quy Tắc Được Kiểm Chứng Giúp Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Sống Sót Trong Cả Đại Suy Thoái 2008

Số ngày phân phối (Distribution Day): Công cụ xác định đỉnh của William O’Neil và Nhật Báo IBD

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định số ngày phân phối. Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Hãy truy cập ngay tính năng CANSLIM Vietnam (http://13.229.132.199/) để nhận được sự hỗ trợ. 

Khi nào bạn thấy chúng tôi bắt đầu lên tiếng về khả năng có sự nguy hiểm gây ra bởi 4 ngày phân phối trở lên, đó là lúc bạn thực hiện chiến lược phòng thủ.

 

Ngày 13/11/2019, bản tin Nhịp Đập Thị Trường trong Canslim VIetnam đã cảnh báo về rủi ro cho nhà đầu tư và yêu cầu thực hiện chiến lược phòng thủ.

Sau đây là chi tiết 4 ngày phân phối trước khi VN-Index bắt đầu có cú trượt dốc mạnh sau ngày 13/11/2019. Bao gồm các ngày: 21/10; 31/10; 11/11 và 13/11. Chúng tôi thể hiện trên đồ thị như sau.

Đọc thêm cuốn sách

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Trả lời