LHG: VCSC nâng giá mục tiêu, ước giá trị hợp lý là 67,000-75,600. Dư địa lớn tăng trưởng lợi nhuận năm 2022

Sau khi mua cổ phiếu, điều nhà đầu tư quan tâm là các chất xúc tác làm cho giá cổ phiếu tăng trưởng. Điều Team NĐT CANSLIM chờ đợi là những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về cổ phiếu LHG. Sự thay đổi triển vọng trong các báo cáo phân tích của phố Wall là một yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu, theo Mark Minervini. (sách Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán).

Trong báo cáo mới nhất ngày 14/02/2022, VCSC (CTCK Bản Việt) nâng nhẹ dự phóng giá mục tiêu của LHG thêm 0.8% từ 66,500 lên 67,000 đồng, do tăng 4.5% lợi nhuận kỳ vọng cho giai đoạn 2022-2025 khi nhận thấy công ty đã kiểm soát hiệu quả chi phí bán hàng, và chi phí quản lý doanh nghiệp, trong khi doanh thu bán đất tăng. 

Theo đó, lợi nhuận sau thuế trừ lợi ích cổ đông thiểu số năm 2022, tăng 1.1%. Cụ thể, doanh thu năm 2022 đạt 935 tỷ đồng, tăng 20% yoy, trong khi lợi nhuận sau cổ đông thiểu số đạt 376 tỷ đồng, tăng 27%.

Dự báo doanh thu của LHG tăng mạnh khi giá thuê đất đạt 220 USD/m2/năm, cao hơn so với trước đó. Khả năng LHG cho thuê khoảng 13 ha đất. Biên lợi nhuận ròng tăng lên 40% so với mức 38% của năm 2021.

VCSC cho rằng LHG được hưởng lợi khi KCN Hiệp Phước ở lân cận gặp trở ngại pháp lý và các khu công nghiệp lân cận cũng đã gần như full.

LHG có 61 ha đất thương phẩm của Long Hậu 3 giai đoạn 1, và hiện tại có 40 ha sẵn sàng cho thuê ngay lập tức. Giá vốn đền bù thấp nên biên lợi nhuận có thể lên tới 60%-68%.

Do đó, VCSC dự phóng giá mục tiêu của LHG có thể là 67,000-75,600.

Team NĐT CANSLIM đã có báo cáo phân tich chi tiết về mã cổ phiếu LHG. 

Trên đồ thị, cổ phiếu LHG đang hình thành mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm.

Trả lời