DXG: Sau VCSC, đến lượt công ty chứng khoán KB đưa ra giá mục tiêu 52,600

Vào tháng 11.2021, CTCK KB cũng giống như nhiều công ty chứng khoán khác trên thị trường chưa tin tưởng nhiều vào triển vọng phát triển của Đất Xanh. Trong  báo cáo tháng 11, KB chỉ đưa ra giá mục tiêu 31,300, cao hơn 20% so với giá trị thị trường hiện tại lúc đó. Theo ghi nhận của Team NĐT CANSLIM, mức giá mục tiêu đồng thuận của các công ty chứng khoán đối với DXG cũng chỉ tầm 29,000.

Tuy nhiên, DXG đang là cái tên hot vào lúc này. Trong báo cáo ra ngày 29/3/2022, KB nâng mạnh giá mục tiêu lên 52,600, cao hơn 17% so với giá đóng cửa ngày 28/03/2022. KB ước tính doanh thu năm 2022 và 2023 của DXG lần lượt là 9556 tỷ và 11209 tỷ (+17%), với LNST của cổ đông mẹ đạt 1382 tỷ (+19%) và 1724 tỷ (+25%). 

Nguồn thu tiếp tục đến từ dự án Gem Sky World và mở bán 3 dự án mới là Opal Cityview, DXG Parkview và Gem Riverside. Tổng giá trị hợp đồng bán của các dự án trong năm 2022 ước 18,160 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm 2021. Chính việc định giá lại hai dự án Gem Skyword và Gem Riverside, lẫn Gem Premium khiến KB tăng giá mục tiêu.

Tổng quỹ đất vừa được công ty công bố là 4200ha, trong đó có 30%-40% đất sạch sẵn sàng mở triển khai.

Việc các công ty chứng khoán tăng triển vọng lợi nhuận giá mục tiêu là yếu tố tích cực hỗ trợ cho giá cổ phiếu, theo Mark Minervini trong cuốn sách “Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán”

Trước đó, CTCK VCSC cũng đã nâng giá mục tiêu của DXG lên 47,000.

Siêu phẩm Gem Riveriside (Q2) hồi sinh, CTCK VCSC nâng mục tiêu giá DXG lên mức 47,000

Quan điểm của Team NĐT CANSLIM cho rằng, giá mục tiêu của DXG cao hơn, có thể chạm tới 7x.

Trên đồ thị giá, DXG đã được Team NĐT thu gom qua hai nhịp mua tại giá 36,000 và 41,000. Hiện tại, Team NĐT CANSLIM đang theo dõi khả năng hình thành Nền Giá Dốc Lên (Asceding Base) để vào lệnh mua bổ sung.

 

Trả lời