CTR: sau VCSC, đến lượt SSI nâng triển vọng giá mục tiêu lên 135,000 cao hơn so với mức 104,500 hồi tháng 1.2022.

Các công ty chứng khoán nâng triển vọng giá mục tiêu và lợi nhuận là một trong những dấu hiệu bạn nên quan sát khi cầm nắm cổ phiếu. Theo Mark Minervini, nó cho thấy thị trường đang có những kỳ vọng tích cực về mã cổ phiếu đó, tin tốt đang tiếp tục đẻ ra tin tốt.

Vào giữa tháng 3.2022, CTCK Bản Việt (VCSC), đã tăng thêm 13% giá mục tiêu của CTR, lên mức 115,300 đồng/cổ phiếu. Xem thêm

CTR: CTCK VCSC (Bản Việt) nâng giá mục tiêu thêm 13%, lên mức 115,300 đồng/cổ phiếu. Triển vọng kinh doanh mạnh tất cả các mảng

Giờ đây, trong bản báo cáo ngày 5.4.2022, CTCK SSI đưa ra giá mục tiêu 135,900, tăng mạnh so với con số 104,500 vào tháng 1.2022. Theo SSI, "tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý 1.2022 của CTR ước tính tăng 29% yoy. Bên cạnh chờ kế hoạch phát triển 5G, doanh thu mảng xây dựng dân dụng (+40% yoy) trở thành một trong những động lực tăng trưởng của công ty cùng với mảng cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông (+142% yoy). Lãnh đạo CTR cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 653 tỷ đồng (tăng +38%), cao hơn 10% so với ước tính của SSI. Dựa vào tăng trưởng EPS năm 2022/2023 là 25.9%/32.2%, CTR hiện giao dịch ở mức P/E 2022/2023 là 20x/15x. Trong khi đó các công ty cho thuê cơ sở hạ tầng toàn cầu thương có hệ số P/E 2022/2023 lần lượt là 25.5x/22.6x nhưng với mức tăng trưởng EPS thấp hơn 18.1%/10.2%. "

CTR đưa ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế 413 tỷ trong năm 2022 và tăng 10%. Theo Team NĐT CANSLIM, đây là kế hoạch thận trọng. CTR thường có thói quen “vượt kế hoạch” lợi nhuận trong vài năm gần đây.

  • Năm 2018, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 145 tỷ, thực tế đạt được là 147 tỷ.
  • Năm 2019, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 158 tỷ, thực tế đạt được là 181 tỷ.
  • Năm 2020, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 199 tỷ, thực tế đạt được là 274 tỷ.
  • Năm 2021, kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 276 tỷ, thực tế đạt được là 376 tỷ.

CTR +1.55% và đã tăng 23% kể từ điểm breakout Nền Giá Phẳng, kích hoạt quy tắc 8 tuần để nắm giữ các siêu cổ phiếu. Sóng ngành công nghệ đang xuất hiện.

Trả lời