Vàng còn tiếp tục giảm giá, đường đi giống cổ phiếu chứ không phải là công cụ phòng chống lạm phát?

Vàng đã giảm xuống mức đáy thấp 1790 vào ngày 16 tháng 5, thấp nhất kể từ đáy tháng 1 năm 2022. Giá vàng đã giảm 265 đôla kể từ đỉnh kép 2078 vào ngày 8 tháng 3 năm 2022. Điều này ủng hộ quan điểm dài hạn của tôi rằng đỉnh dài han kép bao gồm 2089 vào tháng 8 năm 2020 và đỉnh thứ cấp vào tháng 3 năm 2022. Từ đầu năm 2022, tôi đã cho rằng, vàng đang tiến tới đỉnh chu kỳ dài hạn (xem lại)

Chu kỳ 31.33 tháng thứ ban (chu kỳ này có khung thời gian từ 25-37 tháng) bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 tại 1677.90. Nó đã đi được một nửa chu kỳ, tức chu kỳ 16 tháng (có khung thời gian từ 13-19 tháng), và được dự báo kết thúc trong khoảng thời gian tháng 7/2022 +-3 tháng. Mục tiêu giá cho đáy này là 1738-1898.

Hiện tại chúng ta đang ở khung thời gian và mức giá cho phép tạo đáy chu kỳ 16 tháng. Một khi chu kỳ 16 tháng kết thúc, chúng ta sẽ có cú hồi phục 2-6 tháng với khả năng tăng giá thêm 100-200 đôla từ đáy.

CHU KỲ SƠ CẤP CHO CÁC NHÀ GIAO DỊCH

Chúng tôi ưa thích đánh nhãn tuần bắt đầu ngày 16 tháng 5 là tuần thứ 7 kể từu đáy chu kỳ sơ cấp (primary cycle- PB) tại 1888.30 vào ngày 29 tháng 3. Mức giá hiện nay thấp hơn điểm khởi đầu của chu kỳ, do đó, chu kỳ sơ cấp là giảm giá, và đáy sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong 9-15 tuần tới. Mức đáy có khả năng trùng với đáy chu kfy 16 tháng như vừa mô tả ở trên.

Mục tiêu của đáy chu kỳ sơ cấp là 1812.50 +/- 31.50 hoặc 1694.80 +/-45 USD.

Trong ngắn hạn, giá vàng đang nằm trong khung thời gian tạo đáy MB (Major Bottom-MB), có thể xuất hiện trong tuần này. Thậm chí nếu may mắn đó có thể là đáy chu kỳ sơ câp (Primary Bottom-PB). Một khi đáy MB được hình thành, hãy tìm kiếm đợt hồi phục 3-8 ngày đưa giá hồi phục lên vùng khoảng trống giữa MA15 ngày và MA45 ngày, hiện đang ở 1900 và 1935,

Giá vàng hiện đã phá thủng đường xu hướng hỗ trợ bên dưới. Đây là một hành động giá Bearish. Kỳ vọng của tôi trong vùng thời gian 16-17 tháng 5 +/-3 ngày giao dịch, giá vàng có thể phục hồi nhẹ. Nếu không sẽ phải chờ khung thời gian 25-27 tháng 5.

Trong khi mọi người nói đến lạm phát và kỳ vọng vàng sẽ là công cụ phòng chống lạm phát thì thực ra vàng đang bị bán ròng. Các ETF vàng đang bị rút tiền và các nhà đầu tư đang bán khống vàng. Không chỉ chứng khoán, mà vàng, bitcoin hoặc các loại tiền số đều đi xuống. Nó trông giống giảm phát hơn là đình lạm.

Để hiểu về các đánh nhãn chu kỳ trong bài viết, vui lòng tham khảo thêm cuốn sách

Định thời điểm thị trường Chu kỳ mẫu hình trong các chỉ số chứng khoán

 

Trả lời