10 BÀI HỌC VỀ QUẢN TRỊ TIỀN

Xuyên suốt toàn bộ cuốn sách này, bạn có thể nhận ra một hoặc hai bài học nhỏ nhỏ, lác đác nào đó. Sau đây là một bản tổng hợp giúp bạn dễ nhớ.

BÀI HỌC 1: Tôn trọng sự cân bằng giữa tỷ lệ chiến thắng (W) và tỷ lệ trung bình lãi/trung bình lỗ (P)

BÀI HỌC 2: Phải biết tỷ lệ chiến thắng (W) và tỷ lệ trung bình lãi/trung bình lỗ (P) của bạn là bao nhiêu. Nghĩa rằng, đó là một mức ổn định và ít thay đổi.

BÀI HỌC 3: Khi một biến số là không cố định và có thể bị thay đổi, chính là số tiền mà bạn chấp nhận đánh cược rủi ro.

BÀI HỌC 4: Bạn chấp nhận số tiền đánh cược rủi ro càng cao, thì rủi ro sụp đổ (ROR) càng lớn.

BÀI HỌC 5: Có hai cách để tính toán chính xác số tiền nên chấp nhận rủi ro cho một lần giao dịch. Đó là dựa trên bảng rủi ro sụp đổ (ROR) và công thức optimal f.

BÀI HỌC 6: Công thức f Optimal sẽ giúp bạn có được tỷ lệ phần trăm rủi ro cho mỗi lần giao dịch cao hơn so với bảng ROR khi cố gắng hạn chế xác suất sụp đổ (ROR) bằng 0.

BÀI HỌC 7: Điều duy nhất mà bạn phải nhớ là bạn phải có quy mô vị thế giao dịch hợp lý.

BÀI HỌC 8: Không phải mọi giao dịch đều chiến thắng. Hãy sử dụng lệnh dừng lỗ nhằm giữ các khoản lỗ ở mức nhỏ có thể kiểm soát được, từ đó cho phép các giao dịch lãi tiếp tục hoạt động.

BÀI HỌC 9: Hãy biết bạn đang ở trong chu kỳ thị trường nào, điều đó sẽ giúp bạn tính toán tốt hơn điểm dừng lỗ.

BÀI HỌC 10: Ghi chép nhật ký giao dịch mỗi ngày là yếu tố then chốt để trở thành nhà giao dịch sinh lợi. Hãy biết rõ con số thống kê về lợi nhuận, lỗ, tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ trung bình lãi/trung bình lỗ để duy trì thành công bền vững.

Hy vọng những bài học này sẽ giúp bạn cắt lỗ nhanh và để lãi chạy.

Bennett A.McDowell

San Diego, Bang California

Tháng 4 năm 2022.

(Pre Order) Hệ thống quản trị tiền cho nhà đầu tư: Cách duy trì lợi nhuận bền vững và tránh rủi ro sụp đổ (BENNETT A.MCDOWELL)

 

Trả lời