Đường kênh giá trên có thể phát hiện “cổ phiếu quá nóng (tăng giá cao trào)” như thế nào?

Khi một cổ phiếu đang tăng giá, vượt lên trên đường xu hướng trên đó là một điều tốt. Nhưng nếu nó đột nhiên tăng tốc vượt quá đường xu hướng trên của kênh giá, hãy cẩn thận.

Đó là cách mà biểu đồ giá có thể đang cảnh báo sớm cho bạn biết, một đợt tăng giá lớn đã kết thúc (ND: bằng cách tăng giá cao trào-run climax). Nhưng để phát hiện tín hiệu bán tinh tế này, cần có một số yếu tố.

Đầu tiên, cổ phiếu phải giao dịch bên trong một kênh giá lên dài hạn. Điều này bao gồm hai đường song song chứa đựng nhiều thanh giá. Đường kênh trên kết nối ít nhất ba đỉnh cao, mỗi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đó; đường kênh dưới nối ít nhất ba đáy cao dần.

Đợt tăng giá phải kéo dài ít nhất vài tháng kể từ thời điểm cổ phiếu tạo điểm phá vỡ (breakout) từ nền giá cho đến khi tín hiệu bán tinh tế này có thể được xem xét nghiêm túc.

Chỉ sử dụng biểu đồ tuần với khung đo (scale) dạng logarit, điều này giúp bạn dễ dàng nhìn thấy tác động thực sự của các phần trăm thay đổi trên biểu đồ hơn. Biểu đồ hàng tuần của Nhật Báo IBD dựa trên thang đo logarit.

Đường kênh trên càng dài và càng chạm vào nhiều đỉnh thì tín hiệu nó có thể đưa ra càng tốt.

Đọc tín hiệu bán trên biểu đồ giá

Một khi cổ phiếu tăng vọt lên trên đường kênh trên đó, tín hiệu bán được kích hoạt. Đây là biểu đồ cho bạn biết rằng cổ phiếu đã trở nên quá nóng, tương tự như một đỉnh cao trào (climax top).

Người sáng lập Nhật Báo IBD – nhà giao dịch huyền thoại William O’Neil đã phân tích chi tiết hơn vào quy tắc bán này, cung cấp các chi tiết tinh tế hơn trong những trường hợp đáng tin cậy nhất. Một là, đường kênh trên bắt đầu khi cổ phiếu thực hiện đợt điều chỉnh đầu tiên về đường trung bình động 10 tuần sau khi bứt phá khỏi vùng giá thấp. Nói cách khác, đừng chỉ bắt đầu vẽ đường kênh giá tại điểm phá vỡ.

Hai là, lý tưởng nhất là nên có ít nhất 10 tuần giữa lần chạm đầu tiên của đường kênh và lần chạm tiếp theo và tổng cộng ít nhất 18 tuần trong suốt quá trình đó.

Một ví dụ về một cổ phiếu đã chớp tín hiệu bán này là Lithia Motors (LAD).

Cổ phiếu đã có điểm phá vỡ thoát khỏi nền giá Chiếc Cốc Tay Cầm ở mức 37.09 vào tháng 12 năm 2012 và thực hiện một đợt tăng giá kéo dài. Lần điều chỉnh đầu tiên về đường trung bình động 10 tuần xảy ra vào tháng 2 năm 2013, đây là thời điểm bắt đầu tìm kiếm đường kênh trên.

17 tuần trôi qua trước khi có lần chạm tiếp theo. Tổng cộng, đường trải dài 25 tuần trước khi vi phạm xảy ra vào tuần kết thúc ngày 2 tháng 8 năm đó.

Lithia tiếp tục đi lên trong vài tuần nhưng bán ra dưới đường trung bình động 10 tuần trong khối lượng lớn nhất kể từ khi bứt phá. Điều đó đã kích hoạt tín hiệu bán mới.

This article was originally published Oct. 29, 2013 and has been updated.

Hany dịch từ Nhật Báo IBD

One thought on “Đường kênh giá trên có thể phát hiện “cổ phiếu quá nóng (tăng giá cao trào)” như thế nào?

  1. Pingback: - Elibook.vn - Tri thức đầu tư

Trả lời