Mẫu hình giá đóng cửa thắt chặt 3 tuần tạo ra sóng tăng giá mạnh mẽ ở cổ phiếu Nvidia như thế nào trong năm 2023. Ví dụ PVS năm 2023 ở Việt Nam

MẪU HÌNH GIÁ ĐÓNG CỬA THẮT CHẶT TRONG 3 TUẦN LÀ GÌ?

Điểm mua breakout (điểm phá vỡ) không phải là cơ hội cuối cùng để mua một cổ phiếu chất lượng. Sau khi nó tăng từ một nền giá, hãy tìm kiếm hành động giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần liên tiếp. Đối với cổ phiếu Nvidia, sự hình thành “chặt chẽ” như vậy vào tháng 4 năm 2023 đã báo hiệu rằng đợt tăng giá quái vật năm nay vẫn chưa kết thúc. (ND: năm nay cổ phiếu AI đang lên cơn sốt)

Sau khi một cổ phiếu có điểm breakout thoát khỏi một nền giá chặt chẽ như Chiếc Cốc Tay Cầm, Đáy Kép (W) hoặc Nền Giá Phẳng, đã đến lúc đặt bạn nên có đủ vị thế mong muốn.

Trong khi cổ phiếu vẫn đang tăng, hãy tìm kiếm ba tuần liên tiếp giá đóng cửa thắt chặt. Điều này có nghĩa là cổ phiếu đang giao dịch trong một biên độ hẹp, với giá đóng cửa ít thay đổi trên đồ thị tuần.

Đây là khái niệm cơ bản của mô hình giá đóng cửa thắt chặt trong ba tuần. Nó được định nghĩa là ba tuần liên tiếp trong đó, giá đóng cửa nằm chênh lệch nhau 1.5%.

Mẫu hình cho thấy cầu đối với cổ phiếu rất mạnh, khi các tổ chức trở nên không muốn chốt lời. Điểm mua cho mẫu hình giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần, là giá vượt qua đỉnh cao nhất trong vòng ba tuần. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này để thực hiện mở vị thế đầu tiên, nhưng nó hoạt động tốt nhất khi được sử dụng để thêm vào một vị thế hiện có –  được gọi là điểm mua bổ sung.

Điểm mua bổ sung vị thế có nghĩa bạn sẽ mua số lượng cổ phiếu bằng 1/3 hoặc 1/4 so với điểm mua đầu tiên, tùy thuộc vào mức độ tin tưởng của bạn vào cổ phiếu. Bằng cách chỉ thêm một vị thế nhỏ vào số cổ phiếu hiện có của bạn, nó sẽ không làm tăng đáng kể giá vốn bình quân.

VÍ DỤ MẪU HÌNH GIÁ ĐÓNG CỬA THẮT CHẶT 3 TUẦN Ở CỔ PHIẾU NVIDIA (NVDA) TRONG CƠN SỐ AI (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) NĂM 2023

Công cụ nhận dạng mẫu hình MarketSmith của IBD có thể xác định nhiều nền giá mạnh mẽ này.

Cổ phiếu tăng trưởng Nvidia cho thấy mô hình giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần. Cổ phiếu Nvidia (NVDA) chắc chắn đã là một người yêu thích của Phố Wall năm 2023, với mức tăng trưởng ngoạn mục vượt quá 200% cho đến nay trong năm nay.

Một số mô hình giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần đã xuất hiện rất điển hình trong tháng 4.2023

Cổ phiếu nvidia đã có điểm breakout từ nền giá Chiếc Cốc vào tháng 1.2023 (điểm số 1) và tăng 9 tuần trong số 10 tuần tiếp theo. Cổ phiếu Nvidia bắt đầu chững lại vào tháng 3.2023

mô hình giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần của nó bắt đầu vào tuần kết thúc ngày 7 tháng 4. Trong hai tuần tiếp theo, gã khổng lồ chip đồ họa đã đóng cửa thấp hơn 1% và sau đó tăng cao hơn 1.4%. Mức giá cao nhất trong mô hình là 281.10, trở thành điểm mua (điểm số 2).

Cổ phiếu Nvidia đã vượt qua mô hình vào đầu tháng 5, ngay khi nó đang tìm thấy hỗ trợ ở đường trung bình động 10 tuần (điểm số 3).

Nvidia đã công bố báo cáo lợi nhuận tuyệt vời khiến cổ phiếu tăng hơn 24% vào ngày 25 tháng 5. Ngày nay, nó đã tăng khoảng 60% so với mô hình tháng 4.

Cổ phiếu đã hình thành nhiều mô hình chặt chẽ hơn, bao gồm cả một mô hình vào tháng 6 và đầu tháng 7 (điểm số 4). Ba tuần liên tiếp giá đóng cửa của Nvidia chênh lệch nhau chưa tới 1.5% và thậm chí nó biến thành cái được gọi là bốn tuần giá đóng cửa thắt chặt.

Sẽ rất thú vị khi xem điều gì sẽ xảy ra khi Nvidia báo cáo kết quả kinh doanh quý hai tài chính vào ngày 23 tháng 8 năm 2023 tới đây

CỔ PHIẾU LEADER DẦU KHÍ PVS TRONG NĂM 2023

Team Elibook thường sử dụng mẫu hình Giá Đóng Cửa Thắt Chặt trong 3 tuần để tìm kiếm điểm mua ở các cổ phiếu dẫn dắt, vốn có nền giá chặt chẽ và tăng trưởng lợi nhuận cao. Bạn đọc có thể xem lại một vài ví dụ như trường hợp PHR vào năm 2019.

Tại sao giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần là cơ hội để bổ sung vị thế ở các cổ phiếu dẫn dắt?

Trong năm 2023, mẫu hình giá đóng cửa thắt chặt được Team Elibook sử dụng để tìm kiếm các điểm mua bên trong nền giá hoặc bổ sung vị thế. Vào tháng 3.2023, cổ phiếu PVS đã tích lũy nền giá Chiếc Cốc bằng mô hình 3 tuần giá đóng cửa thắt chặt. Sau đó, nó lại xuất hiện một lần nữa vào tháng 5. Đó là thời điểm Team Elibook tích lũy một vị thế cổ phiếu mong muốn ở PVS, với tỷ trọng 12%-15% NAV trong danh mục.

Vào tuần kết thúc ngày 19 tháng 5 năm 2023, cổ phiếu PVS có điểm Breakout mẫu hình Chiếc Cốc và khởi động sóng tăng giá. Team Elibook thực hiện chốt lãi ở cổ phiếu PVS qua 3-4 lần, với mức lãi trung bình gần +30%, trở thành một trong những giao dịch tốt của năm 2023. Điểm chốt lãi lần cuối cùng diễn ra vào giữa tháng 7.2023.

Vào ngày 28/7/2023, PVS công bố báo cáo lợi nhuận quý 2.2023 vượt kỳ vọng của giới phân tích. Mặc dù con số lợi nhuận ròng 236.5 tỷ, tăng 23 lần so với cùng kỳ. Trước đó, báo cáo tổng kết 6 tháng của công ty này chỉ dự phóng mức lãi trước thuế tầm 133 tỷ đồng mà thôi. Rõ ràng, con số quý 2.2023 là cao hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu PVS đã tăng +24% kể từ điểm breakout nền giá Chiếc Cốc, là vùng chốt lãi theo nguyên tắc 20%-25%. Hiện giá cổ phiếu đang có 2 tuần giá đóng cửa thắt chặt và Team Elibook theo dõi điểm mua mới ở cổ phiếu này nếu xảy ra.

Một lưu ý, điểm mua Giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần chỉ nên áp dụng cho các cổ phiếu tăng trưởng, tức có lợi nhuận cao hỗ trợ, giống như trường hợp của PVS.

Đôi khi thị trường cũng xuất hiện các cổ phiếu có điểm mua 3 tuần giá đóng cửa thắt chặt nhưng ở các cổ phiếu đang phục hồi từ khó khăn, vốn có lợi nhuận kém tích cực. Một ví dụ gần đây là trường hợp cổ phiếu DXS. Tuy nhiên, báo cáo quý 2.2023 tiếp tục ghi nhận quý lỗ thứ 3 liên tiếp, với mức lỗ ròng -19 tỷ đồng. Thị trường đang kỳ vọng vào “đáy lợi nhuận” của cổ phiếu bất động sản.

Bài viết dựa trên tài liệu của Nhật Báo IBD

Trả lời