Tiêu chí SMR giúp chọn lựa cổ phiếu tốt

SMR Rating của Nhật báo IBD là một bộ ba chỉ số tài chính giúp nhà đầu tư hiểu về triển vọng hoạt động kinh doanh của một công ty trong tương lai dựa trên các chỉ số trong quá khứ, cụ thể là những chỉ số ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

Lợi nhuận là một chỉ báo quan trọng, nhưng yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận? Câu trả lời không nằm ở lợi nhuận hay doanh thu mà là sự kết hợp của một số chỉ số. SMR Rating cố gắng xem xét những gì công ty đã làm, đang làm và có khả năng tiếp tục làm.

SMR Rating là sự kết hợp của ba chỉ số: tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Xếp hạng từ A đến E, với A là tốt nhất và E là thấp nhất.

Ba chỉ báo chính về chất lượng lợi nhuận.

Chữ S là viết tắt của “sales growth” (tăng trưởng doanh thu). Các cổ phiếu dẫn đầu thường có mức tăng trưởng doanh thu ít nhất 25% trong các quý gần nhất và cho năm hiện tại, dựa trên các nghiên cứu về các công ty thành công trên thị trường.

Chữ M là viết tắt của “profit margins” (biên lợi nhuận). Khi đánh giá khả năng sinh lời của một công ty, nhà đầu tư nên xem xét cả biên lợi nhuận trước thuế hàng năm và biên lợi nhuận sau thuế hàng quý. Lý tưởng nhất là cả hai đều nằm trong top đầu trong các quý gần đây và cho ngành của họ.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, chữ R trong tên viết tắt của xếp hạng, là cách nhà đầu tư có thể biết công ty đang thực hiện kế hoạch kinh doanh và sử dụng vốn của mình tốt như thế nào. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là một phép chia đơn giản giữa thu nhập ròng và vốn chủ sở hữu của cổ đông. ROE từ 17% trở lên là một dấu hiệu tốt cho khả năng của một công ty sử dụng tiền của cổ đông một cách có lãi.

SMR Rating đã giúp xác định nhiều cổ phiếu chiến thắng. Lấy ví dụ như Enphase Energy (ENPH), một cổ phiếu thuộc chỉ số IBD 50.

Công ty năng lượng tái tạo này đã có mức tăng trưởng doanh thu từ 46% đến 97% trong bốn quý kết thúc vào quý 2 năm 2022, theo IBD MarketSmith. ROE của Enphase cao hơn các cổ phiếu khác trong ngành năng lượng tái tạo, đạt 74% trong năm tài chính 2021.

Biên lợi nhuận trước thuế là 25,1% trong năm tài chính 2021, một con số có thể được tìm thấy trong báo giá cổ phiếu của Enphase.

Enphase đã bứt phá khỏi mô hình đáy kép vào ngày 2 tháng 6 năm 2022. Vào thời điểm đó, SMR Rating của nó là A. Sau báo cáo thu nhập của công ty vào ngày 26 tháng 7, cổ phiếu đã tăng gần 40% lên mức cao mới. Vào tháng 8 năm 2022, nó vẫn có SMR Rating A.

Bạn có thể tìm thấy SMR Rating trên IBD Stock Checkup và trên công cụ phân tích biểu đồ độc quyền IBD MarketSmith.

Các trường hợp ngoại lệ và các yếu tố khác cần xem xét SMR Rating nên được sử dụng cùng với các yếu tố khác như triển vọng của ngành, triển vọng kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp trong một quý hoặc một năm.

Cũng cần lưu ý đến các trường hợp ngoại lệ. Không có đủ dữ liệu để đánh giá một công ty mới niêm yết. Vì vậy, một công ty có SMR Rating kém có thể trở nên rất thành công và ngược lại.

Dịch từ Nhật Báo IBD

Trả lời