Phân tích đồ thị giá: Làm thế nào nhận ra đà tăng giá bằng cách sử dụng giá và khối lượng

Việc xác định nền giá trên biểu đồ cổ phiếu là một công việc phải làm, nhưng việc xác định các hành động tốt và xấu của nó lại là một việc khác. Đây là một quá trình  đòi hỏi phải nghiên cứu từng tuần trong nền giá.

Bạn cần đánh giá mức độ cổ phiếu tăng hoặc giảm trong mỗi tuần và liệu đó có phải là khối lượng tăng hay giảm so với tuần trước đó hay không,” William O’Neil, người sáng lập IBD, đã viết trong cuốn “How to Make Money in Stocks- Làm Giàu Từ Chứng Khoán

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Nhìn chung, bạn muốn thấy các tuần tăng giá với khối lượng cao hơn và các tuần giảm giá với khối lượng giao dịch thấp hơn. Ngoài ra, hãy tìm kiếm sự biến động, hoặc khối lượng giao dịch lớn với ít thay đổi về giá cổ phiếu. Kiểu hành động này có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng của cổ phiếu, lên hoặc xuống. Nó cho bạn biết đà tăng đang chững lại.

Trên biểu đồ tuần, hãy tìm các tuần có khối lượng trên trung bình hoặc cao hơn đột biến so với tuần trước. Trong cùng một tuần, hãy theo dõi các mức giá giảm nhỏ hơn nhiều so với những tuần trước đó. Nói cách khác, giá giảm chậm lại ngay cả khi giao dịch vẫn sôi động.

Biểu hiện này cho thấy cổ phiếu đang mạnh hơn khi giá đóng cửa ở gần đỉnh cao nhất tuầ và bản thân khung giá tuần đang rộng hơn so với bình thường.

Phân tích cổ phiếu khai thác mỏ

Một trong số ít các ví dụ là Franco-Nevada (FNV), công ty cấp phép khai thác mỏ. Cổ phiếu này hình thành một nền giá Chiếc Cốc Tay Cầm nông trong thời gian tháng 3 đến tháng 5 năm 2019.

Tuần kết thúc ngày 3 tháng 5 năm 2019 chứng kiến khối lượng tăng cao hơn mức trung bình và cao hơn 70% so với khối lượng của các tuần trước (điểm đánh dấu số 1), nhưng cổ phiếu chỉ giảm 0.4% trong tuần đó.

Đây là sự biến động tích cực. O’Neil của Nhật Báo IBD có một thuật ngữ đặc biệt cho nó: khối lượng lớn mà giá không giảm mạnh hơn.  Franco-Nevada đã giảm 1.3%, 4.7% và 0.2% trong ba tuần trước đó, do đó đà giảm giá chắc chắn đang chậm lại. Nền giá đã được củng cố trong ba tuần này.

Với việc giá cả trở nên chặt chẽ, Franco-Nevada đã có điểm breakout vượt qua điểm mua 77 với khối lượng lớn vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Nền giá này nông đến mức nó cũng có thể được coi là một nền giá phẳng. Cổ phiếu đã tăng 31% cho đến khi nền giá tiếp theo bắt đầu hình thành vào đầu tháng 9.

Hành động xấu của phần tăng giá

Phía tiêu cực của hành động tăng giá là khối lượng lớn mà không có thêm sự tiến triển về giá. Bạn sẽ thấy khối lượng tăng đột biến trong khi cổ phiếu vật lộn để duy trì đà tăng giá. Cổ phiếu thường sẽ đóng cửa ở đáy thấp trong biên độ giá hàng tuần. Hãy coi đây là một dấu hiệu cảnh báo đỏ, nếu không muốn nói là một tín hiệu bán.

Một dạng đặc điểm này là hành động chững lại (Stalling Day) trong các chỉ số chứng khoán, và nó được tìm thấy trong biểu đồ hàng ngày chứ không phải hàng tuần. Stalling Day được xem lmaf ngày phân phối, khi giá tăng nhẹ nhưng khối lượng cao hơn phiên tước, và đóng cửa ở nửa dưới khung giá ngày.

Trương Minh Huy tham khảo từ Nhật Báo IBD

Trả lời