Tại sao các nền giá sâu và có lỗi lại hoạt động trong thị trường gấu Covid?

Các điểm phá vỡ (breakout) của Tesla (TSLA), LGI Homes (LGIH) và Lam Research (LRCX) vào mùa hè năm 2020 đáng lẽ không bao giờ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, tất cả ba điểm breakout của ba cổ phiếu đều thành công mặc dù có một lỗi rõ ràng trong nền giá của chúng.

Những cổ phiếu này và nhiều cổ phiếu tăng trưởng khác vào đầu năm nay đã hình thành nền giá quá sâu, với mức giảm từ mức cao trước đó hơn 40%, 50% hoặc thậm chí 60%. Vấn đề với các mẫu hình biểu đồ này là cổ phiếu phải hoạt động (tăng) nhiều hơn để bù đắp cho sự giảm giá gần đây. Một cổ phiếu giảm 30% phải tăng 43% để phục hồi tất cả các khoản lỗ. Nhưng một cổ phiếu giảm 50% phải tăng gấp đôi.

Đó là lý do tại sao các nền giá thích hợp – mức giảm giá bình thường xảy ra trong một số tuần hoặc tháng – nên cho thấy mức giảm không quá 30% hoặc 33% so với mức cao. Tuy nhiên, năm ngoái, các điểm breakout từ nền giá sâu hơn nhiều đã hoạt động tốt như điểm breakout nền giá nông hơn. Phải chăng các quy tắc đã thay đổi?

Không, không hề có chuyện đó. Thay vào đó, những gì chúng ta đang thấy là hành vi bình thường đối với một thị trường gấu, cộng với một số tác động của thị trường coronavirus lịch sử.

Trong điều kiện thị trường yếu, việc cổ phiếu tăng trưởng giảm 1-½ đến 2-½ lần so với mức trung bình của thị trường là điều bình thường. Ví dụ, một đợt điều chỉnh thị trường 20% sẽ có nghĩa là nhiều cổ phiếu tăng trưởng sẽ giảm 30%, 40% hoặc 50% trong quá trình xây dựng nền giá của chúng. Tuy nhiên, các công ty cơ bản mạnh đã chứng minh rằng điểm breakout tiếp theo của họ có thể hoạt động tốt khi thị trường tăng trở lại.

Biểu đồ cổ phiếu trong thị trường gấu

Những lựa chọn tốt nhất của bạn thường là những cổ phiếu có các nền giá ít xấu nhất trong thời kỳ suy thoái“, nhà sáng lập IBD William O’Neil đã viết trong cuốn “Làm Giàu Từ Chứng Khoán“.

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Cho dù bạn đang ở trong thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá, mức sụt giảm cổ phiếu vượt quá 2-½ lần mức điều chỉnh của thị trường chung thường quá rộng và lỏng lẻo và phải được xem xét với sự nghi ngờ”, ông nói thêm.

LGI Homes đã giảm 65.5% từ mức đỉnh ngày 21 tháng 2 năm 2020 xuống mức đáy thấp nhất vào ngày 3 tháng 4. Các nhà xây dựng nhà ở bị ảnh hưởng nặng nề khi đại dịch khiến hàng triệu người thất nghiệp. Nhưng lãi suất cực thấp đã giúp ngành phục hồi. LGI đã bù đắp tất cả các khoản lỗ của mình và vượt qua điểm mua tay cầm ở mức 95.34 vào ngày 7 tháng 7 năm 2020.

Cổ phiếu này đã tăng lên đến 30% trước khi giảm lại một phần nhỏ. D.R. Horton (DHI) đã giảm gần 60% trong thị trường gấu nhưng vẫn đang tăng từ điểm mua xung quanh 60.

Nhà sản xuất thiết bị chip Lam Research đã giảm 47% trong đợt bán tháo tháng 2-tháng 3 năm 2020. Cổ phiếu đã tăng lên đến 25% từ điểm mua 310 của mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm

Không ít cổ phiếu bán dẫn khác đã giảm 40%, 50% trở lên và có điểm breakout thành công.

ASML (ASML) đã đạt được mục tiêu lợi nhuận 20% đến 25% từ điểm mua 319.22 của mình.

Biểu đồ và nền giá cổ phiếu phần lớn phản ánh thị trường chung và mức giảm mạnh và phục hồi nhanh chóng trong lịch sử đã dẫn đến nhiều cơ sở hình chữ V. Đó được coi là một hình mẫu yếu, nhưng trên thị trường năm 2020, những loại nền giá này vẫn hoạt động.

KLA (KLAC), Tesla và PennyMac Financial Services (PFSI) là một số ví dụ.

Trả lời