Không phải chỉ có bò và gấu: Thị trường luôn có hơn hai khả năng

Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe và bạn đến một ngã ba. Biển báo đường bị mất và bạn có hai lựa chọn: rẽ trái hoặc rẽ phải.

Hay có thể không!

Tất nhiên, bạn luôn có thể rẽ phải hoặc rẽ trái.

Bạn cũng có thể xem xét: Kiểm tra GPS của bạn.

Tham khảo bản đồ của bạn.

Quay lại và tìm cách khác. Chờ đợi ai đó đi qua và hỏi anh ấy/cô ấy. Chớp lấy cơ hội mù quáng. Hãy dừng lại một phút và suy nghĩ lại tất cả các lựa chọn của bạn.

Mặc dù tiềm thức mọi người đang nghĩ đến hai cơ hội, nhưng họ nên thách thức quá trình suy nghĩ nhị phân và không đóng cửa các khả năng. Có lẽ có nhiều hơn là chỉ có hai khả năng. Cũng như vậy với giao dịch. Rất khó để có được đầy đủ các khả năng trong mỗi và mọi tình huống giao dịch, nhưng bạn nên ít nhất cố gắng làm tốt hơn là chỉ đơn giản là một trong hai. Bất kỳ ý tưởng mới nào cũng là một khả năng.

Mỗi kịch bản thay thế đều tốt như kết quả hợp lý nhất. Trong nhiều trường hợp, kịch bản thay thế không thực tế, nhưng từ đó có thể rút ra được một khái niệm có giá trị, điều này thực sự có thể được sử dụng. Theo ý kiến ​​của tôi, giao dịch có lẽ là một trong những ví dụ tốt nhất (nếu không phải là tốt nhất) về nhiều khả năng, đặc biệt là đối với những người có tâm trí cởi mở!

Vì vậy, chắc chắn có nhiều hơn hai khả năng. Câu hỏi là, bạn sẽ chọn cái nào?

Theo Colibri Trader

Trả lời