Cách sử dụng đường MA200 ngày theo CANSLIM

Biết khi nào nên mua hoặc bán cổ phiếu không cần phải phức tạp. Tính toán chỉ số trung bình di động (MA) 200 ngày của một cổ phiếu có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn.

Đường MA200 ngày tính toán mức giá trung bình của cổ phiếu trong 200 phiên giao dịch gần nhất. Đường MA200 ngày cho thấy xu hướng của cổ phiếu trong thời gian dài. Nó không dành cho giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch theo đà (momentum trading).

Một chiến lược giao dịch đơn giản là mua cổ phiếu khi nằm trên MA200 ngày và bán khi chúng giảm xuống dưới đường này. William O’Neil, người sáng lập Nhật Báo IBD, coi việc giảm xuống dưới mức trung bình 200 ngày là một tín hiệu bán trễ. Các tín hiệu bán khác sẽ xuất hiện trước khi đường 200 ngày bị vi phạm.

Khi cổ phiếu vi phạm đường trung bình di động với khối lượng lớn, đó là dấu hiệu rõ hơn của xu hướng giảm, hơn là giảm xuống dưới mức khối lượng thấp. Ngoài ra, nếu mức giảm nhỏ, cổ phiếu có thể đảo chiều tăng ngược trở lại trên đường MA200 ngày

Khi nắm giữ các cổ phiếu dẫn đầu, có thể đáng để chờ xem liệu chúng có đảo chiều tăng trở lại sau khi giảm nhẹ dưới đường MA 200 ngày hay không.

Ví dụ cổ phiếu Halliburton

Một số cổ phiếu có thể thực sự giảm xuống dưới đường MA 200 ngày  trong khi xây dựng các nền giá vững chắc. Công ty khoan dầu Halliburton (HAL) bắt đầu xây dựng một base (nền giá) Chiếc Cốc vào tháng 4 năm 2022 (điểm đánh dấu số 1) và tạo điểm breakout rời khỏi nền giá vào ngày 8 tháng 6. Cổ phiếu bắt đầu suy yếu ngay lập tức.

Halliburton đã có một cú phá thủng rõ ràng đường MA 200 ngày vào đầu tháng 7 (điểm đánh dấu số 2). Khi đó, cổ phiếu đã kích hoạt hai tín hiệu bán sớm hơn: Nó đạt đến quy tắc bán 7%-8% và phá vỡ dưới đường trung bình 50 ngày  (điểm đánh dấu số 3). Cổ phiếu đã không phục hồi sau khi phá thủng MA 200 ngày.

Một cách đọc tinh tế đối với MA200 ngày

Một nhà đầu tư tinh ý có thể sử dụng chỉ báo này để sử dụng tốt hơn.

Đôi khi một cổ phiếu đang giảm giá có thể tìm thấy hỗ trợ dọc theo đường MA200 ngày. Nếu điều đó xảy ra, hãy tìm kiếm các nền giá mới và xuất hiện điểm mua. Điều đó chính xác đã xảy ra với nền giá của Halliburton từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022.

Cổ phiếu dẫn dắt sinh học Amgen (AMGN) đã tìm thấy hỗ trợ dọc theo đường MA200 ngày hai lần trong năm 2022: Vào ngày 2 tháng 5, cổ phiếu đã tăng 13% sau khi tìm thấy hỗ trợ và một lần nữa, vào ngày 17 tháng 6, cổ phiếu đã tăng vọt với khối lượng mạnh mẽ từ mức hỗ trợ này và tăng tới 10%. Amgen dường như đang hình thành một nền giá.

Đường MA 200 ngày cũng có thể là một đường kháng cự đối với cổ phiếu. Con đường đi của một cổ phiếu không bao giờ tuyến tính và được lấp đầy bởi các nền giá, các điểm breakout và các phá thủng. Một cổ phiếu thường gặp phải kháng cự và tìm thấy hỗ trợ trên đường đi cũng vậy.

Vào ngày 21 tháng 4 và ngày 16 tháng 8 năm ngoái, S&P 500 đã kiểm tra đường MA200 ngày và giảm cả hai lần. Đường 200 ngày sẽ là một đường kháng cự đối với chỉ số thị trường khi nó phục hồi.

Điều kiện thị trường cũng quan trọng. Khi thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh, một sự phá thủng xuống dưới đường 200 ngày có nhiều khả năng dẫn đến một đợt giảm sâu hơn nữa đối với ngay cả các cổ phiếu dẫn đầu.

Trương Minh Huy tham khảo từ Nhật Báo IBD

 

8 quy tắc vàng về đường MA200 ngày của Joseph E Granville

Trả lời